Dotacje UE - Naglak - Producent kabin ciągnikowych i do kombajnów
Producent nowoczesnych kabin

Kontakt

NAGLAK

ul. Borecka 33a

63-720 Koźmin Wlkp.

tel.: +48 62 721 68 64

fax.: +48 62 721 02 13

Dotacje UE

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Naglak Wojciech Naglak otrzymało dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020

na realizację projektu w ramach

Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-01745/15-00

 

Tytuł Projektu:

Wprowadzenie do oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Naglak z Koźmina Wlkp. nowego produktu, tj. kabin do ładowarek teleskopowych oraz zmiana procesu produkcji dotychczas produkowanych kabin poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.

Całkowita wartość projektu: 1 427 856,12

Przyznana kwota dofinansowania: 406 300,52

Okres realizacji: 04.01.2016– 31.12.2016

 

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez Firmę i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach było zastosowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nie technologicznych (znanych w skali świata) prowadzących do zautomatyzowania procesu produkcyjnego kabin do maszyn i urządzeń, co przełożyło się na wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu, tj. kabin do ładowarek teleskopowych poprzez jego włączenie do katalogu produkowanych wyrobów oraz udoskonalenie produkcji kabin dotychczas oferowanych.