Polityka jakości - Naglak - Producent kabin ciągnikowych i do kombajnów
Producent nowoczesnych kabin

Kontakt

NAGLAK

ul. Borecka 33a

63-720 Koźmin Wlkp.

tel.: +48 62 721 68 64

fax.: +48 62 721 02 13

Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Jakość, mierzona poziomem zadowolenia klienta to najwyższy cel naszej organizacji. Jej podporządkowane są wszelkie działania, które w efekcie dają produkt w pełni zaspakajający potrzeby odbiorców. Działania możliwe przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi, których fachowość, motywacja i kreatywność pozwalają osiągać zamierzone cele w krótkim czasie. Następnym istotnym czynnikiem są materiały i konstrukcja, których jakość bezpośrednio przekłada się na jakość produkowanych przez nas wyrobów. Szczególną uwagę zwracamy na jakość procesów, ponieważ wiemy, że każdy proces z osobna musi być dopracowany, aby całość procesu produkcji i zarządzania była efektywna.

 

Chcemy przekonać wszystkich, że PW Naglak  gwarantuje najwyższą jakość. Sukces osiągamy przy pomocy następujących czynników:

 

  • Bezustanna poprawa efektywności finansowej
  • Optymalne wykorzystanie zasobów
  • Wybór najlepszych materiałów
  • Nieustanne badanie opinii klienta
  • Ciągła obserwacja rynku i konkurencji

 

Naczelną zasadą jest dla nas przekonanie o tym, że ciągła praca nad poprawą istniejącej sytuacji jest jedynym gwarantem wytwarzania produktu mającego szczególne znaczenie dla klienta i na miarę naszych możliwości będziemy systematycznie weryfikować wyniki naszego działania. Na jakość wytwarzaną przez PW NAGLAK pracują wszyscy członkowie organizacji.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań w tym prawnych, administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009

 

Wojciech Naglak
Właściciel

Koźmin Wielkopolski, 2017