RODO - Naglak - Producent kabin ciągnikowych i do kombajnów
Producent nowoczesnych kabin

Kontakt

NAGLAK

ul. Borecka 33a

63-720 Koźmin Wlkp.

tel.: +48 62 721 68 64

fax.: +48 62 721 02 13

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma NAGLAK z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim (63-720) przy ul. Borecka 33a,

2.  kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@naglak.pl,

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: umowy sprzedaży/kupna, faktur lub paragonów, wysyłania informacji mail, kierowania pism - na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem,

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,

6.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

7.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

8.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9.  ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbyło się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie,

10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi,

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO